Vårt projekt

Med hjälp och stöd av Lokalt ledd utveckling LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG har Lundsbrunns B&B beviljats ett projektstöd till företag med syfte att erbjuda ett kvalitativt Bed & breakfast i Lundsbrunn.

Johan renoverar nu en byggnad och har som mål att öppna verksamheten under våren 2019. I projektet ska en SPA-avdelning byggas i anslutning till B&B-byggnaden och tillsammans med lokala föreningar och företag ska han skapa paketlösningar för att bemöta intressen och förväntningar hos olika målgrupper.